کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ری‍د، ه‍رب‍رت‌ ادوارد، ۱۸۹۳- ۱۹۶۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ری‍د، ه‍رب‍رت‌ ادوارد، ۱۸۹۳- ۱۹۶۳
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه هنر معاصر
رید، هربرت ادوارد، ۱۸۹۳- ۱۹۶۳ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭ر۹‌ف۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک