کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ --آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا،- ۱۳۲۹
اح‍م‍دپ‍ور، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۲۹-
اس‍ت‍ی‍گ‍ل‍ر، ج‍ی‍م‍ز
م‍ع‍ظم‍ی‌ گ‍ودرزی‌، س‍ع‍ی‍ده‌،۱۳۶۱-
اع‍ظم‍ی‌، ش‍اه‍رود، ۱۳۵۸-
ع‍ص‍م‍ت‍ی‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۶۲-
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا، ۱۳۲۹-
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹-
واع‍ظی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ص‍دی‍ق‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۸-
اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ۱۳۴۴-
<ج‍ل‍ی‍ل‌ زاده‌= ج‍ل‍ی‍ل‌زاده‌>، ص‍اب‍ر، ۱۳۶۱-
ح‍ی‍دری‌، ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌، ۱۳۵۱-
<ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور>، آرش‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
م‍ل‍ک‍ان‌
ی‍گ‍ان‍ه‌م‍ه‍ر، آئ‍ی‍ن‌ روز
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
پ‍ی‍ام‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌
: ف‍ران‍م‍ا
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍درس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شکاف آموزشی :بهترین ایده ها از معلمان جهان برای بهبود آموزش در کلاس درس
استیگلر، جیمز ؛  تهران مدرسه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۱۱/۸‬,‭‌س۴‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱( رشته زمین شناسی )
واعظی ، جلیل ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭و۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱( رشته ریاضی )
احمدپور، ابراهیم ، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ف‍لا۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت بر اساس کتاب لیدا فرخو
<حسین پور= حسین پور>، آرش ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :, 90414966نمابر ناشر ;, 80714966آدرس ناشر :تهران ، خیابان آزادی ، ابتدای رودکی جنوبی ، کوچه رامسر، پلاک 1 طبقه سوم : فرانما   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه ( رشته حسابداری ، مدیریت و علوم اجتماعی )
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران bتلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف۴ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حل تمرین ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ف۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل ریاضی عمومی ( ۱( )رشته ریاضی )
فرخو، لیدا،- ۱۳۲۹ ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ف۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنما جامع ترین راهنما، حل المسایل و مجموعه سوالات طبقه بندی شده ریاضیات مهندسی ...
اعظمی ، شاهرود، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 07549566نمابر ناشر ;, 93580966آدرس ناشر :تهران انقلاب جمالزاده شمالی کوچه اعتماد پلاک 32 واحد 2 انتشارات راه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ( ۲( )رشته ریاضی )
جلوداری ممقانی ، محمد، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ج۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین حل مسائل ریاضیات گسسته بر اساس کتاب دکتر بهروز قلی زاده
صدیقی ، روح الله ، ۱۳۵۸- ؛  اصفهان پیام دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ق۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و تشریح کامل مسائل ریاضی عمومی ( ۱( )دانشگاه پیام نور )شامل :خلاصه مطالب ...
<جلیل زاده = جلیل زاده >، صابر، ۱۳۶۱- ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ف۴‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین راهنما و بانک سوالات ریاضی عمومی ( ۱ :)ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
معظمی گودرزی ، سعیده ،۱۳۶۱- ؛  تهران ملکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ف‍لا۳‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< نرم افزار های = نرم افزارهای >مفید ریاضی ( رشته ریاضی )
حیدری ، عقیله ، ۱۳۵۱- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹۵‬,‭‌ح۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۲( رشته ریاضی )
احمدی ، محمدباقر، ۱۳۴۴- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا۳آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل مسائل ریاضی عمومی ( ۱ )ویژه ی دانشجویان پیام نور بر اساس تالیف ابراهیم احمدپور، آنه گلدی مهمیانی مشتمل بر ارائه ی خلاصه ی درس ...
عصمتی ، قاسم ، ۱۳۶۲- ؛  تهران یگانه مهر، آئین روز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ع۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک