کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
اع‍ظم‍ی‌، ش‍اه‍رود، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنما جامع ترین راهنما، حل المسایل و مجموعه سوالات طبقه بندی شده ریاضیات مهندسی ...
اعظمی ، شاهرود، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 07549566نمابر ناشر ;, 93580966آدرس ناشر :تهران انقلاب جمالزاده شمالی کوچه اعتماد پلاک 32 واحد 2 انتشارات راه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک