کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روس‍ازی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روس‍ازی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
روس‍ازی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
<ت‍ن‌زاده‌= ت‍ن‌ زاده‌>، ج‍واد
ش‍اه‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت روسازی برای راهها ، فرودگاهها و پارکینگ ها
شاهین ، محمد ؛  تهران : دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۰‬,‭‌ش۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختار روسازی راه
<تن زاده = تن زاده >، جواد ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۵۳۸۵-۶۶۴۰۹۹۲۴،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران - نبش خیابان دوازده فروردین -پ ۱۴۴۶ صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۰‬,‭‌ت۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک