کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : روزه‌، ک‍لاوس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
روزه‌، ک‍لاوس‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های پولی اقتصاد< بین الملل = بین الملل ( >مالیه بین الملل )
روزه ، کلاوس ؛  تهران جهاد دانشگاهی موسسه انتشارات   ، ۱۳۶۵،۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭ر۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک