کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : روزب‍ه‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد -- ح‍س‍اب‍داری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
روزب‍ه‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری حقوق و دستمزد به انضمام پرسش ها و نمونه سوالات طبقه بندی شده ( حسابداری حقوق و دستمزد به کمک رایانه )کد استاندارد مهارت حسابداری حقوق و دستمزد ۴-۱/۳۴/۳۹-۳( کد استاندارد قدیم )۲/۱/۳۴-۳۹-۳
روزبهانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۱۲۸۲- ۶۶۹۶۹۵۰۵ - ۶۶۴۶۰۸۳۲ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . جمهوری ، خ . دانشگاه تهران ،نرسیده به چهار راه لبافی نژادپ 29 فرازاندیش سبز   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۲۶‬,‭ر۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک