کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۰-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ت‍اب‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۱)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  تهران تابان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
هاشمی ، ابوالقاسم ؛  تهران تابان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل اقتصاد کلان ۱ و کلان ۲
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭ر۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی توسعه اقتصادی
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  [تهران ] تابان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌ت۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک