کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
 
ناشر:
ب‍ع‍ث‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >تجربی کاربردی
گنجی ، حمزه ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۹ر۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک