کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
<خ‍دام‍رادی‌= خ‍دا م‍رادی‌>، ص‍ادق‌،۱۳۶۴-
 
ناشر:
ارش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع روانشناسی فزیولوژیک ، انگیزش و هیجان
<خدامرادی = خدا مرادی >، صادق ،۱۳۶۴- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭‌خ۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک