کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
رف‍ت‍ار درم‍ان‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۵-
<م‍ح‍م‍د زاده‌= م‍ح‍م‍دزاده‌>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۸-
م‍ل‍ت‍ف‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۵-
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌،۱۳۲۳-
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، س‍ی‍د اح‍م‍د، ۱۳۱۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
اس‍ت‍ادی‌
اب‍رون‌، :ک‍ت‍اب‌ ص‍ن‍وب‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات امتحانی روشهای آماری در< روان شناسی = روان شناسی >و علوم تربیتی ( آمار توصیفی و آمار استنباطی )بر اساس کتاب دکتر علی دلاور ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل ...
ملتفت ، حسین ، ۱۳۵۵- ؛  تهران استادی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌م۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<علم النفس = علم النفس >از دیدگاه دانشمندان اسلامی ( رشته روان شناسی )
هاشمیان ، سید احمد، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۸‬,‭‍ه۲‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد روان شناسی - فراگیر پیام نور از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷ همراه با یک دوره کنکور آزمایشی
محمدی ، علیرضا، ۱۳۵۵- ؛  تهران ابرون ، :کتاب صنوبر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه و مکاتب روان شناسی ( رشته روان شناسی )
کریمی ، یوسف ،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۱‬,‭‌ک۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رفتار درمانی ( کارشناسی ارشد روان شناسی )
<محمد زاده = محمدزاده >، علی ، ۱۳۵۸- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌م۳ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک