کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‌درم‍ان‍ی‌ روان‌پ‍وی‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌درم‍ان‍ی‌ ک‍وت‍اه‌م‍دت‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ روان‌پ‍وی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ردری‍ک‍س‍ون‌، ج‍ان‌
ه‍ی‍وز، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا، ۱۹۴۷ - م‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = رواندرمانی >پویشی به زبان ساده
هیوز، پاتریشیا، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :04028988 ،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‍ه۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هم آفرینی تغییر :فنون تاثیرگذار درمان پویشی
فردریکسون ، جان ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ف۴‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک