کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ا س‍ی‍روس‌ ص‍ب‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ن‍اس‍ب‌ و غ‍ی‍ره‌
ه‍ن‍ر م‍ح‍ی‍طی‌
 
پدیدآور:
رض‍ا س‍ی‍روس‌ ص‍ب‍ری‌
ال‍ک‍س‍ان‍در، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‍ره‌
پ‍ره‍ام‌ ن‍ق‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر محیطی
رضا سیروس صبری ؛  تهران پیکره   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۴‬,‭‌ه۹‌ص۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرشت نظم :ساختارهای زنده در معماری
الکساندر، کریستوفر ؛  تهران پرهام نقش   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌ف‍لا۷‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک