کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رش‍ی‍دی‌، ف‍رن‍گ‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط در خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
رش‍ی‍دی‌، ف‍رن‍گ‍ی‍س‌
 
ناشر:
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روابط درون خانواده
رشیدی ، فرنگیس ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭ر۵آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک