کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍اطم‍ی‌ راد،< م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌= م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌>
 
ناشر:
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >خبر
فاطمی راد،< محمد حسن = محمدحسن > ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۶‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >رسانه
فاطمی راد،< محمد حسن = محمدحسن > ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۵‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک