کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- اح‍ادی‍ث‌
زن‍ان‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --ح‍ک‍وم‍ت‌ اع‍راب‌ و ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ت‍ا ۲۰۵ ق‌.
 
پدیدآور:
خ‍طی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍ه‍دی‌
ص‍ب‍ور اردوب‍ادی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۲-
س‍ل‍ی‍م‌ب‍ن‌ ق‍ی‍س‌ ه‍لال‍ی‌، ۲ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۷۶ ؟ق‌
 
ناشر:
رس‍ال‍ت‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی صدر اسلام
سلیم بن قیس هلالی ، ۲ قبل از هجرت - ۷۶ ؟ق ؛  تهران رسالت قلم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۹‬,‭‌س۸‌ک۲۰۴۱‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران در روزگار اموی
خطیب ، عبدالله مهدی ؛  تهران رسالت قلم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۵۰‬,‭‌خ۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قداست ذاتی در زن :نقش زن در وراثت روحی غیر کروموزومی
صبور اردوبادی ، احمد، ۱۳۰۲- ؛  تهران رسالت قلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷۲‬,‭‌ص۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک