کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رزاق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ --ای‍ران‌
اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
رزاق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اب‍راه‍ی‍م‌ رزاق‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ رس‍ا
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقدی بر خصوصی سازی ایران
رزاقی ، ابراهیم ؛  تهران موسسه رسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۶‬,‭ر۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اقتصاد ایران
رزاقی ، ابراهیم ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭ر۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اقتصاد ایران
ابراهیم رزاقی ؛  نشر نی   ،
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭ر 4آ 5‬,‭۱۳۸۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک