کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌
س‍وب‍س‍ی‍د -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍اس‌ رح‍ی‍م‍ی‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ف‍رزان‌ روز
وزارت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید
رحیمی ، عباس ؛  تهران وزارت بازرگانی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۹ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قاجاریه و آموزش عکاسی
عباس رحیمی ؛  تهران فرزان روز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۰۷‬,‭ر۳‌ق۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک