کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : راه‍گ‍ش‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ش‍ارک‍ت‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، روی‍ا
ن‍ام‍روف‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
 
ناشر:
راه‍گ‍ش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی با کوییک بیسیک
نامروف ، استیون ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ن۲۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها
هاشمی ، رویا ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‍ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک