کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رام‍ش‌، ن‍گ‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ش‍س‍ت‌ ت‍ح‍ک‍ی‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
رام‍ش‌، ن‍گ‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
نشست تحکیمی در پی های مستقر بر میکروپایل ها
رامش ، نگین ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۲۱۷،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک