کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رئ‍ی‍س‍ی‌، ف‍ی‍روزه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ -- اخ‍ت‍لالات‌
ام‍ق‍رو۱۲۳
 
پدیدآور:
<ن‍وزب‍ام‌= ن‍وس‌ب‍ام‌>، م‍ارگ‍ارت‌
رئ‍ی‍س‍ی‌، ف‍ی‍روزه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه برخی از< ویژگی های = ویژگیهای >گفتاری و زبانی افراد مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >با گروه شاهد
رئیسی ، فیروزه ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و سلامت جنسی از کودکی تا سالمندی
<نوزبام = نوس بام >، مارگارت ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۲۷‬,‭‌ن۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک