کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ذوال‍ک‍ف‍ل‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ - آب‍رن‍گ‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ت‍ک‌ چ‍ه‍ره‌ -- ف‍ن‌
 
پدیدآور:
ش‍اه‍ی‍ن‌ ذوال‍ک‍ف‍ل‍ی‌
ذوال‍ک‍ف‍ل‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ی‍س‍اول‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی از چهره با آبرنگ
ذوالکفلی ، شاهین ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۲۰۰‬,‭ذ۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی از چهره با آبرنگ
شاهین ذوالکفلی ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۲۰۰‬,‭ذ۹ ‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک