کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دول‍ی‌، ک‍ی‍م‌ ای‌.، ۱۹۶۱ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ از راه‌ دور
 
پدیدآور:
دول‍ی‌، ک‍ی‍م‌ ای‌.، ۱۹۶۱ - م‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روش های >پیشرفته در آموزش از دور :رویکردها و شیوه ها برای مدرسان ، مدیران و یادگیرندگان
دولی ، کیم ای .، ۱۹۶۱ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۰‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک