کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دولان‌، ش‍ی‍م‍ون‌ ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
دولان‌، ش‍ی‍م‍ون‌ ال‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
دولان ، شیمون ال ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷-۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک