کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ده‌م‍رده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ده‌م‍رده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۱-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی :مخصوص داوطلبان پیش دانشگاهی و دانشجویان دوره های مقدماتی
ده مرده ، حبیب الله ، ۱۳۳۱- ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۹ر۸۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک