کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‍ه‍ا
 
پدیدآور:
دل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان دیسک های نوری در مراکز آموزشی و تحقیقاتی ایران
دلیلی ، حمید ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۴۰‬,‭د۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک