کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی
شاکر، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر< روان شناسی = روانشناسی >دین
تهران کتاب ارجمند، ارجمند   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ت۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک