کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دلا س‍ل‍وا، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا ک‍اگ‍ل‍ی‍ن‌، ۱۹۵۴ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌درم‍ان‍ی‌ روان‌پ‍وی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
دلا س‍ل‍وا، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا ک‍اگ‍ل‍ی‍ن‌، ۱۹۵۴ - م‌
 
ناشر:
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = رواندرمانی >پویشی کوتاه مدت فشرده
دلا سلوا، پاتریشیا کاگلین ، ۱۹۵۴ - م ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭د۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک