کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ف‌س‍ازی‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
رن‍س‍ان‍س‌
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍رازی‍ان‌، رض‍ا، ۱۳۵۴-
<ع‍ال‍ی‍خ‍ان‍ی‌= ع‍ال‍ی‌ خ‍ان‍ی‌>، م‍ح‍م‍د،۱۳۰۸-
<ب‍رخ‍ردار= ب‍رخ‍وردار>، ارس‍لان‌
اول‍ی‍وری‍و ف‍راری‌، آن‍ا
دارک‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۸۷۴- ۱۹۴۷
 
ناشر:
دس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ رنسانس
دارک ، سیدنی ، ۱۸۷۴- ۱۹۴۷ ؛  تهران دستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۳۶۱‬,‭د۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی کودکان و مفاهیم آن
اولیوریو فراری ، آنا ؛  تهران دستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<کوچ نشینان = کوچ نشینان >ایران :تاریخچه و روند شکل گیری نظام اجتماعی ،...
<برخردار= برخوردار>، ارسلان ؛  تهران دستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۱‬,‭‌ب۴‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی دوره های کارشناسی علوم سیاسی و حقوق قضایی
<عالیخانی = عالی خانی >، محمد،۱۳۰۸- ؛  تهران دستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌ع۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کفسازی در بناها و محوطه های تاریخی
شیرازیان ، رضا، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۱۰۲۱ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . وحید نظری ، پ .۲۸۲ دستان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۵۲۵‬,‭‌ش۹‌ک۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک