کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دری‍ک‍ورس‌، رودل‍ف‌، ۱۸۹۷- ۱۹۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍لاس‍داری‌
 
پدیدآور:
دری‍ک‍ورس‌، رودل‍ف‌، ۱۸۹۷- ۱۹۷۲
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انضباط بدون اشک
دریکورس ، رودلف ، ۱۸۹۷- ۱۹۷۲ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۳‬,‭د۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک