کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ - دره‍ا - پ‍ن‍ج‍ره‌ ه‍ا - ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌
دره‍ا
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ پ‍رن‍ا
ج‍م‍ش‍ی‍د ری‍اض‍ی‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ویژگی های کارکردی در و پنجره ساختمان های متعارف ( قابلیتهای رفتاری ، عملکردی و ساختاری )
جمشید ریاضی ؛  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ،
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۲۷۰‬,‭ر ۹ و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح و نمای < درب ها=دربها>
مهدی پرنا ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۲۷۸‬,‭‌پ۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک