کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دب‍ی‍ر: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دا۱۲۳
 
پدیدآور:
دول‌، ل‍وئ‍ی‌، ۱۹۰۳- ۱۹۶۱
 
ناشر:
دب‍ی‍ر: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آتیلا
دول ، لوئی ، ۱۹۰۳- ۱۹۶۱ ؛  تهران دبیر: دنیای کتاب   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۹۴آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک