کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود
 
پدیدآور:
پ‍وی‌ ،ه‍ووارد س‌.
ب‍ات‍ه‌، ک‍لاوس‌ ی‍ورگ‍ن‌
داس‌،ب‍راج‍ا ام‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی محیط زیست
پوی ،هووارد س . ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۴۵‬,‭‌پ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک پیشرفته
داس ،براجا ام . ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >عناصر محدود
باته ، کلاوس یورگن ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک