کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍لاک‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ی‍رس‍ل‍ی‍م‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ۱۳۳۴-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،واح‍د ت‍ف‍رش‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی و ترانسفرمر
میرسلیم ، مجتبی ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران )،واحد تفرش مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مکانیک خاک
افلاکی ، اسماعیل ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۷آ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک