کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز،۱۳۲۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
بهنیا، کامبیز،۱۳۲۳- ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۹‌م۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک