کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۳-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دامپزشکی :انگلیسی - فارسی )Z-A(
هاشمی ، مسعود،۱۳۳۳- ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۶۰۹‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک