کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دال‍ون‍دی‌، ب‍ه‍داد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
دال‍ون‍دی‌، ب‍ه‍داد
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش < = RVA noisivedoCکد ویژن ای وی آر>
دالوندی ، بهداد ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭د۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک