کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌س‍ازی‌
خ‍اک‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
خ‍اک‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱-
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌.، ۱۹۴۱ - م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ک‍ت‍اب‌ وارش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک :مکانیک خاک
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک خاک
داس ، براجا، ۱۹۴۱- ؛  [قزوین ] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭د۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسایل مهندسی پی
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران ایثارگران ، کتاب وارش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۲ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک خاک
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک