کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دارک‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۸۷۴- ۱۹۴۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رن‍س‍ان‍س‌
 
پدیدآور:
دارک‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۸۷۴- ۱۹۴۷
 
ناشر:
دس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ رنسانس
دارک ، سیدنی ، ۱۸۷۴- ۱۹۴۷ ؛  تهران دستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۳۶۱‬,‭د۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک