کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍وش‍اب‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ --روان‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍وش‍اب‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
<ک‍ت‍ی‍ک‌= چ‍ت‍ی‍ک‌>،< م‍ورت‍ون‌= م‍ورت‍ن‌>
 
ناشر:
دان‍ژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فنون کودک درمانی ( راهکارهای روان پویایی )
<کتیک = چتیک >،< مورتون = مورتن > ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌چ۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
بررسی راهبردهای مقابله ای و میزان تنیدگی در مادران کودکان مبتلا به < اتیسم = اوتیسم >و مقایسه آن با مادران کودکان عادی
خوشابی ، کتایون ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک