کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۸:ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایدئولوژی ، رهبری و< فرآیند= فرایند >انقلاب اسلامی :مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی
کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی ( نخستین :۱۳۷۸:تهران ) ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۴‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
امام خمینی و بازسازی تفکر اسلامی :مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (ره )۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۱۳۷۸[ مطابق با ]۱۱ - ۱۲ فوریه ۲۰۰۰
تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‍ه۷‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک