کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۶- ۱۳۶۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۶- ۱۳۶۶
 
ناشر:
م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‍ی‌ (ع‍رف‍ان‌)
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور،ن‍ش‍ر ب‍ل‍خ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات اشعار استاد خلیل الله خلیلی
خلیلی ، خلیل الله ، ۱۲۸۶- ۱۳۶۶ ؛  تهران بنیاد نیشابور،نشر بلخ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۹۰۱۳‬,‭‌ل۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نی نامه :چهار رساله درباره مولانا " نی نامه " مولانا یعقوب چرخی ، " رساله الناییه " عبدالرحمان جامی ، " رودبار نی " بهایی جان هاشمی ، " از بلخ تا قونیه " خلیل الله خلیلی
خلیلی ، خلیل الله ، ۱۲۸۶- ۱۳۶۶ ؛  تهران محمدابراهیم شریعتی افغانستانی (عرفان )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۵‬,‭‌خ۸‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک