کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ل‍ف‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ی‍ت‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ف‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ی‍ت‍را
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
تاثیر< فعالیت های = فعالیتهای < >موسیقایی = موسیقیایی >بر حافظه و توجه در< اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >
خلف بیگی ، میترا ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک