کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍زائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ --ف‍ن‌
م‍ب‍ان‍ی‌ - گ‍راف‍ی‍ک‌
پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ن‍ر
ن‍ق‍وش‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
طراح‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍زائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
<ه‍وف‍م‍ان‌= ه‍اف‍م‍ن‌>، آرم‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍د خ‍زائ‍ی‌
آرم‍ی‍ن‌ ه‍اف‍م‍ن‌
م‍ح‍م‍د خ‍زای‍ی‌
ه‍وف‍م‍ان‌، آرم‍ی‍ن‌،۱۹۲۰-
 
ناشر:
م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ب‍رگ‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هزار نقش :نقوش خطوط تزئینی ، کاشی ،...
خزائی ، محمد ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌خ۴‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هنرهای تجسمی : نقطه ،خط،تقابل ،طراحی حروف و نشانه ها
هوفمان ، آرمین ،۱۹۲۰- ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۰‬,‭‍ه۸۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی
تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‍ه۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هزار نقش
محمد خزایی ؛  تهران مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‍خ۴‌ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی گرافیک تئوریک و عملی
آرمین هافمن ؛  برگ   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۰‬,‭‌ه ۸۶ ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی هنرهای تجسمی - نقطه - خط - تقابل - طراحی حروف و نشانه ها
<هوفمان = هافمن >، آرمین ؛  هنر اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۰‬,‭‍ه۸۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی مجموعه مقالات اولین همایش
محمد خزائی ؛  موسسه مطالعات هنر اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ه۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک