کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍داوردی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ن‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
 
پدیدآور:
خ‍داوردی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طرحهای مسکونی ایرانی در" قطعه زمینهای محدود"
خداوردی جعفری ، ناصر ؛  تهران آذر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌خ۴‌م۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پلانهایی برای خانه های مسکونی
خداوردی جعفری ، ناصر ؛  [تهران ] فنی حسینیان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌خ۴‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک