کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍دادادی‌ م‍ت‍رج‍م‌زاده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍وش‌، آک‍ی‍ک‍و، ۱۹۵۳ - م‌
خ‍دادادی‌ م‍ت‍رج‍م‌زاده‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
م‍رک‍ب‌ س‍پ‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارکردهای فرهنگی هنری عکاسی در ایران ( ۱۳۸۰ -۱۳۳۰ خورشیدی )
خدادادی مترجم زاده ، محمد، ۱۳۴۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۹۴۵۳،آدرس ناشر :خ . ۱۲ فروردین . پاساژ ۱۲ فروردین . پ ۱۰ مرکب سپید   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۰۷‬,‭‌خ۴‌ک۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی معماری :دوازده دیدگاه
بوش ، آکیکو، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۹۴۵۳،آدرس ناشر :خ . ۱۲ فروردین . پاساژ ۱۲ فروردین . پ ۱۰ مرکب سپید   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۹‬,‭‌ب۹‌ع۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک