کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍اک‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
خ‍اک‌ --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
خ‍اک‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
وزی‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
ب‍ازی‍ار، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱-
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌.، ۱۹۴۱ - م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ف‍دک‌ ای‍ات‍ی‍س‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک خاک
داس ، براجا، ۱۹۴۱- ؛  [قزوین ] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭د۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی دینامیک خاک با نگرش ویژه به مهندسی زلزله
بازیار، محمد حسن ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭‌ب۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل دینامیک خاک
وزیری ، محسن ؛  تهران فدک ایاتیس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭و۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک خاک
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک