کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ان‍ی‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-- م‍س‍ائ‍ل‌ ،ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا وغ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
خ‍ان‍ی‌،< م‍ح‍م‍درض‍ا= م‍ح‍م‍د رض‍ا>
<س‍ب‍زه‌ پ‍رور= س‍ب‍زه‌پ‍رور>، م‍ج‍ی‍د،۱۳۴۷-
 
ناشر:
خ‍ان‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کامل ترین مرجع درسی و کاربردی کنترل پروژه به روش گام به گام
<سبزه پرور= سبزه پرور>، مجید،۱۳۴۷- ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۴‌س۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات فنی در مهندسی آب و فاضلاب
خانی ،< محمدرضا= محمد رضا> ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۶۴۵‬,‭‌خ۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک