کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ان‍گ‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌ خ‍ی‍ل‍ی‌، ص‍اب‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وج‌ ش‍ک‍ن‌( رف‍ت‍ار م‍وج‌ ش‍ک‍ن‌ه‍ای‌ اح‍داث‌ ش‍ده‌)
 
پدیدآور:
خ‍ان‍گ‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌ خ‍ی‍ل‍ی‌، ص‍اب‍ر
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍ذس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عددی رفتار موج شکن های احداث شده بر بستر مستعد روانگرایی و ارائه راهکار بهسازی
خانگلی ملک خیلی ، صابر ؛  علم و فرهنگ فنی و مهنذسی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک