کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
 
پدیدآور:
ه‍ژه‌پ‍وران‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
خ‍داوردی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ن‍اص‍ر
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
آذر
م‍ی‍رش‍م‍س‌: اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و نقشه کشی ساختمان
هژه پورانی ، مسعود، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] میرشمس : اردیبهشت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پلان های مسکونی برای زمین های محدود( طبق ضوابط شهرداری )
پرنا، مهدی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌پ۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه طرحهای مسکونی ایرانی در" قطعه زمینهای محدود"
خداوردی جعفری ، ناصر ؛  تهران آذر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌خ۴‌م۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پلانهایی برای خانه های مسکونی
خداوردی جعفری ، ناصر ؛  [تهران ] فنی حسینیان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌خ۴‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک