کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ب‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ گ‍ل‍ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد رن‍گ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ب‍ی‍د
ع‍ب‍ی‍د خ‍ال‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از گل رز
خالقی ، عبید ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۱۵‬,‭‌خ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از گل رز
عبید خالقی ؛  بهار   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۱۵‬,‭‌خ ۲ ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و نقاشی با مداد رنگی
خالقی ، عبید ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۲‬,‭‌خ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک